VIA er strategisk partner for Aarhus 2017 Europæisk Kulturby

VIA er involveret i flere 2017-projekter. Målet er at vise samfundsansvar, skabe partnerskaber, øge fokus på erhvervslivet og styrke internationalt samarbejde. 

Som uddannelsesinstitution med campusser i alle større byer i Region Midtjylland, er VIA en kulturbærende institution. VIA har ambitioner om at tage samfundsansvar, sætte aftryk og bygge bro mellem mennesker, institutioner og virksomheder – så hvad er mere oplagt end at tage aktiv del i den største kulturelle satsning i nyere Danmarkshistorie: Aarhus 2017

Temaet for Aarhus 2017 er ’Rethink’, og det er også den røde tråd i de mange projekter, som VIA deltager i. Vi gentænker måder at lære og samarbejde på. Vi gentænker de forbindelser vi allerede har – og de nye vi skaber. Og vi gentænker medborgerskab, vækst, viden, bæredygtighed, jobskabelse og kreativitet. Alt sammen med udgangspunkt i VIAs flere end 18.000 studerende fordelt på 42 forskellige uddannelser. 

De projekter, som VIA er en del af i samarbejde med Aarhus 2017, understøtter VIAs overordnede strategi på følgende måde:

 • Projekterne styrker VIAs strategi om at udvise samfundsansvar og samfundsengegement
 • Projekterne øger fokus på de kreative erhverv og samarbejdet med både praksis og erhvervslivet
 • Projekterne styrker VIAs partnerskaber på tværs af brancher
 • Projekterne øger VIAs globale og internationale engagement

Projekterne

VIA er involveret i følgende projekter. Læs mere om de enkelte projekter her: (LINK til projektsiden)

 • Vartegn 
 • Den Gode Galskab
 • 2017 Academy
 • AniDox Residency
 • Europæiske Kulturbørn
 • Viborg Animation Festival
 • More Creative

Historien

VIA har været med i udviklingen af Kulturby 2017, siden de første streger blev slået, og var også med, da ansøgningen blev udformet og præsenteret for juryen, der siden besluttede at tildele Aarhus og Region Midtjylland værtsskabet som Europæisk Kulturhovedstad.   

Den store involvering i kulturbyprojektet er naturlig, fordi både VIA og Aarhus 2017 har et stærkt fokus på at skabe vækst og sammenhængskraft i hele Region Midtjylland. Med campusser i Holstebro, Viborg, Herning, Silkeborg, Randers, Horsens og Aarhus samt satellitter i henholdsvis Grenå og Nørre Nissum, dækker VIA store dele af regionen og bidrager dermed til et styrket samarbejde på tværs af geografi samt mellem både virksomheder, organisationer, institutioner, studerende og undervisere. 

Erfaringer og evalueringer fra tidligere kulturbyhovedstæder viser, at der kan høstes store gevinster, når kulturbyer arbejder sammen med eksterne aktører, og det var tilbage i 2012 en af årsagerne til, at Aarhus inviterede VIA indenfor som strategisk partner. Kultur skulle tolkes bredere end den klassiske forståelse af kultur som museumsudstillinger, musik og teater. Begrebet skulle også omfatte kultur som måden, vi bosætter os på, måden vi uddanner os og arbejder på og måden vi bruger naturen og byen på. Kombineret med VIAs ønske om at udvikle nye læringsformer, dele viden og udvise samfundsengagement, var ’Rethink’  en oplagt mulighed for at skabe positiv synergi for begge parter. 


Et endnu bedre 2018

Det betyder, at vi i løbet af 2017 vil samle alt det op, vi kan bruge fremover: erfaringer, gode idéer, forbindelser, netværk – nationale som internationale, læring, vækstmuligheder og alt det, der understøtter VIAs strategi om at udvise samfundssind og uddanne de dygtigste medarbejdere til fremtidens private og offentlige arbejdsmarked.