2017 Academys årsrapport for 2016 er ude nu

2017academy-aarsrapport2016
VIA og AU har indgået et strategisk partnerskab med Aarhus Europæisk Kulturhovedstad 2017 med det formål at sikre en varig virkning af Aarhus 2017 gennem co-creation og en gentænkning af forbindelserne mellem viden, kunst, kultur og erhverv. Foto: 2017 Academy
I årsrapporten bliver der opsummeret for aktiviteter i 2016, som fokuserer og arbejder hen mod kulturåret 2017. Rapporten giver et overblik over hvilke projekter og arrangementer, som 2017 Academy har iværksat sammen med en række partnere.
VIA University College og AU har sammen med Aarhus Europæisk Kulturhovedstad 2017 indgået et strategisk partnerskab for at sikre varig virkning af Aarhus 2017.
Det strategiske partnerskab, 2017 Academy, gentænker forbindelserne mellem kunst, kultur, viden og erhverv og understøtte derfor læring, kreativitet og nytænkning. Det er et vigtigt fokus at gentænke institutionernes rolle i samfundet, og hvordan de er medansvarlige for kreativitet og nytænkning.

2017 Academy arbejder via tre spor: 
1. Creative Industries 
2. Learning 
3. Communities


Hvordan har 2017 Academy bevæget sig hen mod målene?
Blandt andet ved disse projekter:
STAK
Kulturlederuddannelse 
The Big Picture – I 2017 hedder konferencen This by Filmby Aarhus
AWOW – Aarhus Walks on Water


Der er gennemført en lang række aktiviteter, som understøtter 2017 Academys budskaber og mål.
Du kan læse mere om de specifikke aktiviteter, som alle har det fællespunkt, at de er fremadrettet med et strategisk perspektiv.