AniDox Residency

AniDox Residency skal sikre, at der bliver produceret dokumentarkortfilm af høj kvalitet. Hvert år frem mod 2017 bliver der udpeget ét projekt, som får støtte til at blive realiseret. Kortfilmene bliver vist samlet under Aarhus 2017 Europæisk Kulturby.
Er du samarbejdspartner?
AniDox Residency er en del af Open Workshops - en filmworkshop, der huser mange artister inden for animationsverdenen. Er du interesseret i at vide mere om projektet eller om AniDoxs kursusudbud, eller vil du vide mere om dokumentarfilmene, er du velkommen til at kontakte os. 
Er du studerende?

Er du animator, kunstner eller noget helt andet, og har du lyst til at søge om at blive den næste AniDox Residency instruktør, kan du læse mere om ansøgningsproceduren her. Er du studerende på en anden uddannelse, og vil du vide mere om AniDox Residency-projektet, er du også velkommen til at kontakte os. 

Kontakt
The Animation Workshop - VIA University College
Kasernevej 5
8800 Viborg
Anidox producer Michelle Kranot
T: 87 55 49 03
M: mt@via.dk

Få mere at vide

 • Om AniDox Residency

  AniDox Residency skal sikre dokumentarkortfilm af høj kvalitet. 
  Hvert år fra 2014 til 2017 giver Anidox Residency én dokumentarist eller animator mulighed for at producere en dokumentarkortfilm af høj kvalitet på The Animation Workshop, VIA University College, i Viborg. 
  AniDox Residency er støttet af Aarhus 2017 Europæisk Kulturby og leder op til en fælles event i 2017, hvor de udvalgte film vil blive vist for publikum. 
  The Animation Workshop er vært for filmproduktionen og stiller således studiefaciliteter, workstations, værelse til instruktøren, produktionsstøtte og finansiel støtte til rådighed. 

  Kunstnerisk spydspids
  I løbet af den fireårige periode vil AniDox Residency fungere som en kunstnerisk spydspids, der skal afsøge den funktionelle animations muligheder og potentialer. Målet er at sætte nye standarder for, hvordan animation kan systematisere og gengive abstrakte begreber og sammenhænge på en lettilgængelig måde samt gengive begivenheder, der ellers er for små, for store, foregår for langsomt eller for hurtigt - eller bare er for langt væk for rullende kameraer. 

  Sådan søger du

  Næste ansøgningsrunde bliver igangsat i efteråret 2016 med ansøgningsfrist den 20. november. Ansøgningen foregår ved, at du udfylder et onlineskema, som du fra august finder her: 

  Ansøgningsskema AniDox Residency

  Du bliver bedt om at indtaste blandt andet kontaktinformationer, projektforslag og din motivation for at søge. Sammen med ansøgningen skal du vedhæfte én samlet PDF med dit CV, din projektbeskrivelse, en finansieringsplan, et detaljeret budget, en projekttidsplan samt en distributionsplan. Har du nogle samarbejdspartnere, der støtter dit projekt eller andre gode referencer, er det også en god idé at skrive dem på. 

  En jury, der består af ansatte fra The Animation Workshop, VIA University College, samt en ekstern konsulent analyserer og vurderer de indsendte projekter på baggrund af følgende parametre: 

  • Filmens historie og vinkel
  • Den visuelle side af projektet
  • Hvor præcis og gennemskuelig er beskrivelsen af projektet
  • Hvor realistisk virker budgettet og tidsplanen
  • Motivationen bag projektet
  • Erfaringsniveauet
  • Den tekniske og kunstneriske gennemførlighed

   

   

 • Partnere

  Flere stærke samarbejdspartnere støtter AniDox Residency.
  AniDox Residency er støttet af Aarhus 2017 Europæisk Kulturby, Viborg Kommune og Det Danske Filminstitut.