Hvad er det Iglor på?

Debatskabende teater om fordomme og grønlændere i Danmark.

'Hvad er det Iglor på?' er et debatteater med fokus på forskelle og fællestræk mellem danskere og grønlændere. En blanding af skønsang, trommedans og voldsomme fordomme. Og efter teaterstykket er der grønlandsk kaffemik efterfulgt af debat. 

Vi arbejder sammen med eksperterne

Projektet er lavet af 42 studerende fra pædagog-, socialrådgiver-, diakon-og administrationsbacheloruddannelserne på VIA University College, i et samarbejde med 20 grønlandske studerende fra Socialpædagogisk Seminarium i Nuuk, Grønland. 

I tre uger har de skabt otte scener, der viser forskellige fordomme. De har hentet inspiration i en rapport fra Institut for Menneskerettigheder fra 2015 (Ligebehandling af grønlændere i Danmark) om diskrimination af grønlændere i Danmark. Derudover har både Det Grønlandske Hus i Aarhus og Foreningen Grønlandske Børn delt deres ekspertviden om emnet. 

Og så har de tyve grønlandske pædagogstuderende naturligvis bidraget med deres specialviden om at være grønlænder i Danmark.

'Hvad er det Iglor på?' er den sjette forestilling i en række af ni under 'Den gode galskab'. 

Samarbejdspartnere

Det Grønlandske Hus i Aarhus

Foreningen Grønlandske Børn