Europæiske Kulturbørn

Europæiske Kulturbørn udvikler hverdagskultur til børn i førskolealderen. Målet er at udvikle undervisnings- og formidlingsmetoder samt tilbud indenfor kreative fag som musik, dans, teater, film, billedkunst, fortælling, kreativ IT samt iPadkunst. 

Er du samarbejdspartner?

Europæiske Kulturbørn er et samarbejde mellem pædagoger, lærere, kunstnere, kulturformidlere og forskere. Alle involverede har som mål at give børn op til otte år de bedste muligheder for at møde kunst og arbejde med kulturelle udtryk i hverdagen. 

Har du viden om, interesse for eller ideer til arbejdet med børn, kunst og kultur, er du velkommen til at melde dig på banen. 

Europæiske Kulturbørn er forankret i Region Midtjylland i samarbejde med en lang række østjyske kommuner. VIA University College bidrager med viden og ny forskning til projektet. 

Er du studerende?

Er du studerende og vil du lære mere om børne kunst- og kultur? Så kan du læse mere om projektet her på siden. 

Du er også velkommen til at sende en mail med dine spørgsmål, så bliver du kontaktet efterfølgende.  

Kontakt os

Henriette Klitnæs
T: +45 87 55 35 12
E: hkl@via.dk 

Få mere at vide

 • Om Europæiske Kulturbørn

  Europæiske Kulturbørn omfavner en mere kulturpræget hverdag til børn i 0-8 års alderen. Projektet er et nordisk og europæisk udviklings- og forskningsprojekt.

  Europæiske Kulturbørn er et udviklings- og forskningsprojekt. Det har til formål at ruste børn til livets udfordringer ved hjælp af kunst og kultur.
  Projektet bliver udfoldet i samarbejde med pædagoger, lærere, kunstnere og forskere. Kunst og kultur skal gerne ind under huden på børn i en tidlig alder. Derfor omfatter Europæiske Kulturbørn børn fra 0-8 år.

  Musik, kunst og børn

  Europæiske Kulturbørn arbejder på tværs af Region Midtjylland, Europa og Norden for at forbedre børns musiske, kulturelle og kunstneriske indlæringsevner. Pædagoger, lærere og kunstnerne lærer at undervise børnene med musikalske og kunstneriske redskaber. En del af læringsprocessen i projektet handler om, at formidle erfaringer videre til ens kollegaer og samarbejdspartnere i den pædagogiske verden nationalt og globalt.

  Metode og mere til

  Europæiske Kulturbørn anvender aktionslæring. Det betyder, at alle partnere i projektet bliver undervist i metodeanvendelsen.
  Metoden har fire faser:

  • Undersøg din egen praksis – din egen undervisning – formålet er at stille sig selv spørgsmål og være nysgerrig omkring sin egen undervisning. Hvad kan forbedres?
  • Beslut dig for, hvad der skal gøres for at besvare dit spørgsmål omkring din praksis. Aktiviteten skal ske sammen med børnene.
  • Notér i logbog, hvordan oplevelserne har været. Hvilke handlinger påvirkede situationen? Logbogen skal give overblik over aktionslæringen.
  • Reflekter over aktiviteten og de nye oplevelser. Drøft det med de andre involverede. Der vil opstå nye spørgsmål, som medfører nye refleksioner.

   

  Læs mere om Europæiske Kulturbørn her

 • Partnere

  Europæiske Kulturbørn er forankret i Region Midtjylland. VIA er videnpartner i projektet.

  Internationalt samarbejde

  Region Midtjylland står i spidsen for den kulturelle udvikling. Europæiske Kulturbørn har udvalgt to kernekommuner, Silkeborg og Viborg, da de begge har mange års erfaring med læring via kunst og kultur for de yngste børn.

  Derudover er seks andre kommuner med i projektet: Skive, Struer, Ikast-Brande og Hedensted.

  De internationale partnere er blandt andet Tyskland, Holland, Belgien, Italien og Frankrig.

  Udveksling af erfaringer og anden indsigt vil blive delt nationalt og internationalt, da projektet tilbyder et jobswop og konferencer. Som pædagog, lærer og kunstner får man mulighed for at bytte job med en tilsvarende stilling i to uger hos en af projektets partnere - nationalt eller internationalt.

  Derudover er der oprettet netværksgrupper, hvor deltagerne kan vidensdele og netværke.

  Udviklings-og forskningsprojekter

  Henriette Klitnæs, lektor ved VIA Pædagoguddannelsen og ph.d. studerende, er udpeget som aktionsforsker med udgangspunkt i projektet. Aktionslæring er fælles for alle parter i Europæiske Kulturbørn. Derfor har man valgt en aktionsforsker, som gennem tre år vil forske i at fremme læreprocessen med kunstneriske udtryksformer for 0-8-årige børn.

  Man forventer at kunne dokumentere, hvordan projektet har bidraget til udvikling af de europæiske børns sociale, kreative og læringsmæssige kompetencer.