Vartegn

I Vartegn skaber vi kæmpe figurer af papmaché. Italienske kunstnere, undervisere og studerende fra VIA og forskellige grupper af udsatte, bruger kunsten til at sætte fokus på udsathed. 
Er du samarbejdspartner?

Vartegn er et kunst og kulturprojekt, der foregår i et samarbejde mellem udsatte, italienske kunstnerstudie Gilbert Lebrige og studerende fra VIA.

I Vartegn arbejder vi med at finde synlighed og forståelse for socialt udsatte grupper. Vi benytter kunsten til at finde frem til deres ressourcer i stedet for som ofte at pege på deres mangler. 

Har du viden om, interesse for og ideer til kunstnerisk arbejde med mennesker, der lever på kanten? Vil du lære nyt og vil du lære andre nyt? Så kontakt os for at høre mere eller send os en mail med dine input.Er du studerende?

Er du studerende og vil du gerne lære mere om vores arbejde? Måske har du selv lyst til at deltage? Der kommer flere kunstprojekter i løbet af 2017. 

Vil du vide mere?

Alle VIA-studerende kan vælge Vartegn som et modul i deres uddannelse. Hvis du ønsker at deltage i Vartegn som valgfrit modul, kan du hente læse om beskrivelsen af modulet i kataloget om valgfrie moduler. (Vartegn hører til valgmodulet 9-1B - side 60)

Hent beskrivelse af valgmodulet (pdf)

Se og læs mere om vores projekter her på siden. Og send os en mail, så kontakter vi dig.
Kontakt

Vartegn

VIA University College
Ceresbyen 24
8000 Aarhus C

Lone Birkmose Bjerg
T: 87 55 05 03
E: lbb@via.dk

Få mere at vide

 • Om Vartegn

  I Vartegn bruger vi kunsten til at sætte fokus på socialt udsatte.

  I kultur- og kunstprojektet Vartegn arbejder italienske Studio Gilbert Lebrige sammen med undervisere og studerende fra VIA, samt grupper af udsatte mennesker. 

  Formålet er at give en anderledes stemme til socialt udsatte. At arbejde med kunst og kultur, så det giver synlighed og forståelse for socialt udsatte borgere. 

  Desuden handler det om at udvikle de studerende som kulturelle iværksættere. 

  Kulturproduktion med udsatte borgere

  Vartegn består af flere workshops frem mod 2017. Og en midtjysk turné i 2017 i forbindelse med Aarhus som kulturhovedstad for regionen.

  I 2014 var første workshop i Viborg. Her blev der arbejdet med æstetisk produktion sammen med unge fra særligt tilrettelagt uddannelser (STU). 

  I 2015 arbejdede underviserne og de studerende fra VIA sammen med borgere fra Kultur og Kontaktstedet Kragelund. Sammen producerede de kæmpe figurer, der deltog i Aarhus Festuge 2015.

  Også i 2016 er fokus på æstetisk kulturproduktion som socialpædagogisk metode. I projektet undersøger deltagerne, hvordan udsatte borgere kan inddrages og styrkes, så der ikke produceres kultur for, men med de udsatte borgere. Og med, hvordan dette kan styrke selvværd og handlekraft.

  I 2017 skal deltagerne arbejde med at iscenesætte de producerede marionetter fra de foregående workshops. Det sker igennem kulturelle og debatskabende aktiviteter i Holstebro og Aarhus sammen med lokale samarbejdspartnere. Her er det meningen, at deltagerne oplever sig selv som synlige aktører i det kulturelle fællesskab, der udfolder sig i 2017 i hele regionen. 

  Opstart på projektet

  I juni 2014 blev første workshop i projektet Vartegn gennemført i Viborg. Her afprøvede deltagerne forskellige samarbejdsformer, materialer og relationer. 

  I juni 2015 blev anden workshop gennemført. Her byggede studerende og Gilbert Lebriege et kæmpe gruppe papmachéfigurer, der gik optog igennem Aarhus' gader i forbindelse med Aarhus Festuge 2015. 

  Følgeforskning af projektet

  Projektet bliver fulgt af en forsker, der indsamler kvalitative data gennem observationer og interviews. På baggrund af disse beskriver forskeren de udviklede socialpædagogiske metoder. Så disse fremover kan indgå i uddannelsen af pædagoger og gøres tilgængelige for medarbejdere på relevante socialpædagogiske institutioner.

  Kontakt

  Det er tre undervisere fra VIA Pædagoguddannelsen, der står bag Vartegn. 

  Lektor Klaus Rubin
  T: 87 55 34 19
  E: kru@via.dk 

  Lektor Ole Bjørn Rasmussen
  T: 87 55 34 20
  E: ob@via.dk

  Lektor Lars Ole Gotfredsen
  T: 87 55 34 16
  E: loag@via.dk


 • Partnere

  Vartegn består af et italiensk kunstnerteam, studerende, undervisere og udsatte borgere. Sammen arbejder de med kunst som socialpædagogisk metode. 

  I projekt Vartegn deltager udsatte borgere, studerende, undervisere, samt et italiensk kunstnerteam i et socialt og skabende fællesskab. Her produceres gigantiske marionetdukker, som vartegn på sårbarhed og styrker hos udsatte mennesker. Der arbejdes med at producere kultur som en socialpædagogisk metode, der er med til at udvikle selvværd og handlekraft.

  Vartegn handler om at få øje på egne ressourcer. Og om at blive set og anerkendt som en ressource af andre og dermed at udvikle selvværd og handlekraft

  Samarbejde med socialpædagogiske- og kulturinstitutioner

  Vartegn er et samarbejde mellem VIA og institutionerne Lyngåskolen, Fundamentet, Hus Forbi Jægergårdsgade (Step 2), Botilbuddet Kragelund og Teater Timp. Desuden er projektet knyttet til et italiensk kunstnerkollektiv, ledet af Gilbert Lebrigre. 

  Se mere om samarbejdspartnerne

  De aarhusianske institutioner tilbyder behandling, ophold og aktiviteter for psykisk, socialt og fysisk udsatte unge.

   

   
  fo-aarhus
 • Forskning

  Der er følgeforskning tilknyttet Vartegn. Følgeforskningen undersøger betydningen af æstetisk læring.

  Vartegns-projektet har tilknyttet følgeforskning.

  Følgeforskningen går tæt på projektet og de studerendes roller, oplevelser og erfaringer i projekt Vartegn. Ønsket er at få større vished om æstetiske skabende processers betydning for de studerende.

  Undersøgelsen sker igennem kvalitativ dataindsamling. Projektet vil blive fulgt af forskeren både i efteråret 2016 og forår/sommer 2017.

  Her kan du læse en forskningsrapport om arbejdet med VIA Vartegn

  For mere information om forskningsprojektet

  Tanja Phaff Louring
  T: 87 55 37 39
  E: tplo@via.dk

  Ellen Louise Volsing
  T: 87 55 38 72
  E: lovo@via.dk

Mere om Vartegn

nannup-nukiga

Nyt grønlandsk vartegn på vej

5 etagers høj papmachéfigur af en isbjørn bliver symbol på styrke men samtidig udsathed i Grønland.

Optræden til Vartegn

Opera til Vartegn i Holstebro

Ovartaci gav operakoncert til Vartegn i Holstebro

Vartegn Video

Et kunstværk for udsatte

Kunstnere fortæller om deres oplevelse med Vartegn

VIA Vartegn Første skridt mod Aarhus som kulturby 2017

Kulturby også for de psykisk sårbare

Den 8,5 m høje Vartegn er rejst og står på Campus C

VIA Vartegn fra start til slut

Vartegn - fra start til slut

Et projekt, der sætter fokus på at rethink arbejdet med udsatte borgere
VIA Vartegn karneval Viareggio

Karneval i Viareggio

Italienske kunstnere har inspireret til projektet Vartegn

Billedgallerier

Vartegn-figuren

Galleri Holstebro 2017

Der var lagt op til to hyggelige dage i Holstebro med dans, gøgl og musik med 'Frøken Vartegn' på scenen

VIA Vartegn Aarhus Kulturby 2017

Galleri Aarhus Festuge 2015

Udsatte borgere, italienske kunstnere, samt undervisere og studerende arbejder sammen i et socialt kulturelt fællesskab