Vartegn - fra start til slut

Vartegn består af flere workshops. Sammen skal de rethink arbejdet med at inddrage udsatte borgere i samfundet. 

I Vartegn sætter kunstnere, undervisere og studerende, sammen med forskellige udsatte grupper af borgere, fokus på at give de udsatte borgere en stemme i samfundet. Projektet startede tilbage i 2014 og har finale i sommeren 2017 i forbindelse med Aarhus som Kulturhovedstad 2017.

2014

Det hele blev sat igang i 2014 med en workshop i Viborg. Her arbejdede de studerende og undervisere fra VIA, medarbejdere fra Kulturprinsen i Viborg, samt kunstner Susanne Ahrenkiel, sammen med en gruppe af studerende fra særligt tilrettelagte uddannelsesforløb (STU). Sammen byggede de store papmachéfigurer. 

2015

I et festugeprojekt samarbejdede VIA studerende og undervisere sammen med den italienske kunstner Gilbert Lebriege og en gruppe borgere fra Kultur- og Kontaktstedet Kragelund. Sammen byggede de flere kæmpe figurer, der deltog i et kæmpe optog i Aarhus Festuge. 

2016

I maj deltog VIA studerende fra både pædagog-, lærer-, design- og ingeniøruddannelserne i en workshop med undervisere fra VIA og med det italienske kunstnerkollektiv Gilbert Lebriege. Sammen byggede de kæmpe figurer. 

I august-september skal studerende og undervisere igen producere kæmpefigurer sammen med forskellige grupper af udsatte borgere. Figurerne skal først indgå i Aarhus Festuge, for herefter at blive pakket ned indtil sommeren 2017, hvor de skal indgå i finalen. 

2017

Vartegn sætter fuldt blus på i sommeren 2017. Her sætter studerende, undervisere, kunstnere og forskellige grupper af udsatte borgere fokus på udsathed ved hjælp af kunst og kultur. 

De mange figurer, der er produceret i de tre foregående år, skal indgå i en kæmpe udstilling både i Aarhus og i Holstebro. Sammen med lokale kunstnere, undervisere, studerende og udsatte grupper af borgere skal figurerne være med til at danne en ramme for forskellige aktiviteter. Aktiviteter, der skal give nye bud på, hvordan vi kan rethink, indragelse af udsatte borgere. Hvordan kunst og kultur kan være med til at udsatte borgere får en (be)tydelig stemme i samfundet. 

Udveksling 

En del af Vartegn handler også om at udveksle viden på et internationalt niveau. Derfor har undervisere fra henholdsvis VIA Pædagoguddannelsen og Ingeniøruddannelsen været i både Viareggio og Rio de Janeiro for at hente inspiration. Også flere ledere fra VIA har været på besøg i Viareggio. Desuden har studerende fra VIA Pædagog-, VIA Lærer-, VIA Design- og VIA Ingeniøruddannelserne været på besøg i Viareggio.