Nyt vartegn opstår - Nannup Nukiga 

nannup-nukiga
I starten af 2018 starter projekt Vartegns nyeste skud på stammen - en otte meter høj isbjørn bliver bygget i Grønland. Foto: Isbjørne-skitse af Corinne Roger.
Et af projektets mål er, at sætte fokus på de klimaskabte problemer på Grønland. Et andet mål er, at synliggøre hvorfor social innovation også er vejen frem til forandringer og forbedrede vilkår for mennesker i udsatte positioner i Grønland.
Nannup Nukiga er et nyt Vartegn projekt, som handler om Grønlands styrke - Nukiga betyder nemlig 'min styrke' på grønlandsk.

Selve projektet vil foregå i 2018 og 2019 som en videreførelse af projektet fra Aarhus Europæisk Kulturhovedstad 2017.

Projektet bliver i samskabelse med Socialpædagogisk Seminarium i Ililussat (SPS) i Grønland med de pædagogiske uddannelsesmiljøer i Ilulissat og de decentrale uddannelser i Sisimiut, Nuuk, Hånd- og Erhvervsskolen i Sisimiut,VIA University College og La Compagnia del Carnevale – Viareggio, Italien.

Et projekt som dette med dets omfang er ikke set før i Grønland. Mennesker i udsatte positioner sætter sammen med studerende og professionelle fokus på temaet Nukiga.

Omdrejningspunktet i projektet er at skabe et symbol på Grønlands styrke i form af en kæmpestor isbjørn produceret i papmache og stål.
Isbjørnen er projektets vartegn, men derudover også Grønlands nationalsymbol.
 

Idéen bag

Idéen er Nuka Kleemanns - rektor på seminariet i Ilullisat og medskaber af projektet.
Dette projekt er baseret på dels et samarbejde i mange år mellem SPS i grønland og VIA University College i Danmark, men også på et netop overstået stort tilsvarende førnævnte projekt i Aarhus.

Projektet i Danmark kulminerede med en serie performances og foredrag, events, oplysningskampagner mv. på Grønlands nationaldag, hvor en stor koloni af herboende grønlændere deltog, og hvor Det Grønlandske Hus i Aarhus var én af samarbejdspartnerne.

Den grønlandske isbjørn

Den 5 etager høje papmachefigur skal symbolisere og aktualisere det at være i en udsat position, og samtidig gøre dette til en styrke. Isbjørnen symboliserer som figur både bjørnens styrke, men også i stigende grad en udsathed i forhold til de klimaforandringer, der truer dens eksistensgrundlag.
Isbjørnen kan dermed sætte fokus både på de store globale klima problemer såvel som deres lokale konsekvenser.
Og den kan dermed blive et vartegn for børn, unge og andre grupper i udsatte positioner.
I forbindelse med figuren etableres en scene, hvor områdets borgere og kultur- og miljøinstitutioner kan møde de deltagende aktører.

Et projekt skabt af mange 

Isbjørnen bygges i samarbejde med det italienske kunstnerteam Compania del Carnival under ledelse af Corinne Roger. Og der iscenesættes et samarbejde med grønlandske institutioner, eksempelvis et børnehjem, der har udsatte som målgruppe. Det sker også i eventuelt samarbejde med lokale repræsentanter for miljøperspektiver.
Ligesom tidligere projekt i Danmark, er det tanken, at de udsatte og det personale, der arbejder med dem, inddrages i planlægning, bygning og afvikling af projektet.

Interaktion og samskabelse

I forbindelse med vartegnet opstilles en scene, hvor der arbejdes forskellige æstetiske udtryksformer, og hvor man kan interagere og etablere nye løsningsmodeller og ideer for og med de udsatte grupper, deltagere og studerende. Tanken er, at projektet skal vises 3-4 steder i Grønland.