VIA holder videnfest

forskningens-doegn
Uddannelses- og Forskningsministeriet står bag initiativet til Forskningens Døgn, som er en landsdækkende videnskabsfestival, der finder sted hvert år i uge 17 med over 600 events og mere end 75.000 besøgende. Foto: Forskningens Døgn
VIA afholder et Forskningens Døgn arrangement i forbindelse med det nationale Forsknings Døgn program. I år er der primært fokus på de fag, som er repræsenteret på Campus Aarhus C – både studerende, medarbejder, alumner og professioner inden for erhverv og pædagogik og samfund.

GENTÆNK

I anledningen af Aarhus Kulturby 2017 er temaet for dagen naturligvis GENTÆNK. De eksisterende metoder, produktionsformer og læringsformer skal genovervejes og gentænkes ind i nutiden.
VIA Forskningens Døgn 2017 holder en vidensfest, hvor viden bliver præsenteret, delt og ikke mindst drøftet. 

Arrangement finder sted på 
Campus Aarhus C torsdag den 27. april 2017
Kl.13.00-19.00

Programmet vil bestå af tre parallelle spor: 
1) et Forskningens Døgn program henvendt til studerende, medarbejdere, alumner og borgere
2) et særligt arrangement for fonde og virksomheder 
3) VIAs nationale Innovationspriskonkurrence.

 

Innovationspriskonkurrencen

For femte år i træk afholdes VIAs nationale Innovationspriskonkurrence, der inviterer alle studerende fra landets videregående uddannelser til at deltage med ideer til projekter eller initiativer, som kan komme til gavn for samfundet.

Igen i år er der store præmier for første, anden og tredje pladserne i form af både pengepræmier (hhv. kr. 50.000,-, 20.000,- og 10.000,-) samt professionel sparring ift. realisering af deres projekter.

Konkurrencen offentliggøres i starten af januar 2017 og vil herefter følge et udviklings- og udvælgelsesforløb frem mod semifinale og finale, som vil foregå som del af VIAs FD2017 event.
Læs evt. mere om Innovationspriskonkurrencen på VIAs innovationspris hjemmeside eller på Facebook.

 

Læs mere om Forskningens døgn (pdf).